ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε στους μικρούς μαθητές μας, από την τρυφερή ηλικία, έργο Αγωγής - έργο Εκπαίδευσης - έργο Φροντίδας. 

Με το έργο Αγωγής επιθυμούμε οι μαθητές μας να αγαπήσουν το σχολείο, να ενταχθούν στη σχολική κοινότητα, να κοινωνικοποιηθούν, να διδαχθούν «τα όρια». Με το έργο Εκπαίδευσης επιδιώκουμε από τους μαθητές μας να γνωρίσουν και να σεβαστούν τον περιβάλλοντα κόσμο τους, να διδαχθούν τον πολιτισμό τους, να σεβαστούν την υγεία τους, να αποκτήσουν ολοκληρωμένη κοινωνική αγωγή και εκπαίδευση. 

Με το έργο Φροντίδας ενδιαφερόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών μας, δημιουργώντας μια σχέση αγάπης, αλλά και εμπιστοσύνης με την οικογένεια. 

Εφαρμόζοντας ένα ειδικό πρόγραμμα μάθησης δεξιοτήτων στη γλώσσα και στα μαθηματικά –στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, στοχεύουμε στην ολόπλευρη προετοιμασία του μαθητή μας για το δημοτικό σχολείο. Επίσης, στον παιδικό μας σταθμό εφαρμόζεται πρόγραμμα μουσικής, γυμναστικής, θεατρικού παιχνιδιού, μουσειακής αγωγής και εκπαίδευσης, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων. 

image-155695-divider2.png?1447416713093

Στο Περιβολάκι 
μας προσφέρουμε:

  • Δεκατιανό και γεύμα
  • Μεταφορά νηπίων με σχολικό λεωφορείο
  • Παιδιατρική Μέριμνα
  • Ασφαλιστική Κάλυψη
  • Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
  • Διαλέξεις από ειδικούς στα σημαντικά θέματα υγείας και υγιεινής των μαθητών μας
  • Πρόγραμμα τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης με την οικογένεια
image-155696-divider50.png?1447416736418